Okategoriserade

Kostnad och resultat är inte samma sak.

16217_10205041853677904_7510368992263067357_nKomisk tragik hur SD gör varenda debatt oavsett ämne till en debatt om att lägga ner migrationsverket och stänga gränserna.
Detta var heller inget undantag under den arbetsmarknadspolitisk debatten mellan partiernas studentföreningar här på LTU idag. Även här försökte SDs representant samt dennes partikollegor/-sympatisörer i publiken byta ämne till invandring.

”Migrationsverket kommer kosta denna mandatperiod över 100 miljoner. Det är bara Migrationsverket, därtill kommer sociala utgifter sjukvård osv…

…Invandringen är en nettoförlust” – Felix Wiklund SDU

Efter att lyssnat på detta vill jag vädra lite tankar och dra en beklagande suck.

För det första. Allt kostar kostar, och då även invandring. Men än en gång så lyfter man bara en konkret kostnad, inte några intäkter eller resultat.
Allt i samhället kostar och ger en utgift i statskassan. Varför tror ni att vi betalar skatt? Hade inget kostat hade vi ju fått tillbaka 100% i skatteåterbäring och inte behövt skatt. Allt kostar det vi får tillbaka är inte alltid pengar utan en resurs i form en samhällsnytta som t.ex. en ny kompetens på arbetsmarknaden som kan likt alla andra dra sitt strå till stacken.
Staten är inte en bank som ska investera i kortsiktigt riskkapital för att mångdubbla insättningen för den enskilda personen. Staten finns för att ge oss de saker som vi behöver som vi ensamma inte kan betala för. Saker och tjänster som vi behöver för att kunna leva ett bra liv. Vägar och vägunderhåll, Migrationsverket och trygghet, sjukhus och sjukvård, skolor och utbildning.
Vi kan inte bara kolla på flödet av pengar mellan din plånbok, statskassan och myndigheter för att säga att något ger ett dåligt resultat.
Vad gör myndigheten? Även om du inte har en direkt nytta av något så ger det en indirekt nytta. Någon annan behöver denna myndighet och den här hjälpen du inte behöver. Denne person kommer i sin tur att bidra till samhället för att bekosta saker hen inte har en direkt nytta av men indirekt, och som gynnar dig direkt. På samma sätt har andra bidragit till att du fått en utbildning, att du fått vård när du behövde den och på samma sätt kommer du få hjälp när du kliver in på ålderns höst.
Allt kostar men samhällsnyttan går inte alltid att mäta i vad respektive myndighet gör för just din plånbok. Vi betalar inte skatt för att stödja enbart dig. Vi betalar för att alla ska ha samma rätt till stöd. Vi väljer inte vart vi sätter varje skattekrona. Det är en gemensam plånbok för att investera i det som gynnar alla.

Allt gynnar inte dig direkt, men indirekt. På samma sätt gynnar inte allt jag betalar för mig direkt men indirekt. Det är ju därför vi betalar skatt. Den offentliga sektorn är inte en butik man går och väljer vad man vill ha eller inte och betalar därefter. Det är ett guldmedlemskap för att du när du behöver det ska kunna få det du behöver utan att kolla kontobalansen om du har råd. Som barn ska du inte behöva betala för din utbildning du ska få den. Sen när du du får ett jobb kan du betala tillbaka för din skolgång så att någon annan kan få ga i skola, få vård eller få hjälp och skydd från förföljelse och krig i sitt ursprungsland.

För det andra. Vad kostar en inrikes född svensk? Om en person A flyr hit till Sverige som ungdom eller vuxen så är ju det en besparing för staten. Vi har inte behövt betala för A’s barnbidrag, vi har inte behövt bekosta skola för åren innan denne flydde till Sverige. Hela deras liv innan de kom till Sverige har inte kostat oss skattebetalare en krona.

Vi inrikesfödda vi har kostat en hel del i våra liv. Samtidigt klagar vi på att betala några kronor för invandringen.
Invandrare och flyktingar har under sina liv kostat svenska staten mycket mindre än vi ”ursprungssvenskar”. De kommer hit kostar lite i början för att få hjälp med språk och integration. Visst är det så att integrationen i Sverige varit dålig men det är ju något vi kan diskutera hur vi ska göra bättre inte hur vi ska stoppa. När dessa nysvenskar väl integrerats så kostar de inte mer än någon annan, och sammantaget så har de vid livets slut kostat mindre än sina jämnåriga ursprungssvenska kamrater har gjort.

Sammantaget så faller hela resonemanget, om att invandring kostar, helt platt. Diskussionen vi och dem borde inte finnas. ”De” är en del av oss och vi. Alla dessa debattrepliker från SD och deras sympatisörer är bara ett i raden av försök att alienera en grupp av befolkningen som är lätt att peka ut, och tacksam grupp att beskylla.

Även om jag ställer mig emot innehållet i det SD säger så tycker jag det är bra att vi diskuterar integration och misslyckandet i att integrera. Vi måste börja lösa integrationsproblemen. hur nyanlända fortare ska kunna bli en del av det svenska samhället. Det är oerhört viktigt. Det är många arbetslösa i Sverige idag, men samtidigt finns det en enorm kompetens som inte fått den hjälp med språket och andra integrationsproblem som förhindrar att de kan komma i arbete. Problem med validering av utbildningskompetens mm.

Att stänga migrationsverket och våra gränser ger inte fler jobb. Vi behöver utländsk arbetskraft idag, men vi behöver även utbildning, satsningar och reformeringar av arbetsmarknad, utbildning och även integration.

Annonser
Standard