Inlägg

Medhåll om Maglev på framtida höghastighetsbanor

Ole Rasmussen skrev i Ny teknik om Sveriges nostalgiska kramande av traditionell räls. Visst fyller traditionell räls en funktion även i framtiden men inte för höghastighetsbanor. Även om trafikverket väljer att gå vidare med en utbyggnad med fastgjuten räls, så är nackdelarna för många och kostnaderna för höga för att motivera att vi ska fortsätta krama denna flera sekel gamla teknik. Istället bör Sverige likt andra börja blicka mot framtida stamnät för maglevtrafik såväl mellan storstadsregionerna som våra grannländer.
Vad är nackdelarna för traditionell räls kontra maglev (främst i höghastighetstrafik)?
 • Kräver mycket större ingrepp på naturen.
 • Delar av landskapet.
 • Halverad hastighet.
 • Högre kostnad för drift och underhåll.
 • Kräver mycket lägre lutning.
 • Och slutligen, så verkar även byggkostnaden kan bli likvärdig maglev
Enda skälet jag ser till att krama traditionell räls för framtida höghastighetsbanor, är för att kunna fylla den med snigeltåg när det är trafikstörningar i dagens spår. Höghastighetstågen ses alltså inte som höghastighetsspår, utan som en livlina för att lindra symptomen av den enorma underhållsskuld vi sitter på.
 
Om ni frågar mig så skulle jag hellre se att staten avvaktade med höghastighetsbanorna, skapade balans i befintligt system och började bygga ett nytt framtidssäkert stamnät för höghastighetstrafik. Nu riskerar vi istället att låsa fast oss i förlegad teknik.
 • Lägg mycket mer pengar på underhåll, för att bli väck underhållsskulden.
 • Bygg färdigt de dubbelspår och nya stambanor som är planerade.
 • Påskynda utbyggnaden av ERTMS.
 • Samordna standarder och korridorer för maglevbanor inom Skandinavien och EU.
 • Bygg höghastighetsbanor (läs maglevbanor) mellan Helsingfors-Stockholm-Göteborg-Oslo med anslutning mot Malmö-Köpenhamn.
 Kanske vi inte bara stanna vid maglev för framtida höghastighetsbanor. Kanske vi även ska börja diskutera möjligheterna för en övergång från stora tåg och tidtabeller, till mindre fordon som trafikerar banorna vid behov (likt hur dataprotokoll trafikerar nätverk). Något som är tänkt att användas på de amerikanska hyperloopbanorna som planeras i bl.a. Dubai inom kort.
Annonser
Standard