Inlägg

”Varför ska bilister bekosta cyklister och kollektivtraffik!?!”

Många kanske upprörs över förslag som tar resurser från bilismen till andra områden. Vägtullar, trafikskatter och satsningar på kollektivt resande är något jag vet många retar sig på. Utan satsningar i kollektivt resande och cyklism riskerar dock styrmedel att bli den ”bestraffning” en del förbarmar sig över.

Varför ska bilister straffas till förmån för bussar och cykelbanor?

Att investera i cyklism och kollektivt resande är inget man gör för att bestraffa bilister. Visst vill man ju ställa om till hållbara resor, men idag är det många som tar bilen enbart för att de inte ges möjligheten att ta cykeln eller resa kollektivt. Majoriteten av pendlarna i städerna skulle få större nytta av en cykelbana och nya busslinjer än av fler filer på vägarna. Att flytta över den stora majoriteten som inte behöver egen bil över till ordentliga cykelbanor och till en välfungerande kollektiv trafik innebär ju att även de som verkligen behöver bilen också, gynnas längre fram. Så vad är rimligaste lösningen?

  1. Att bygga omfattande infrastruktur där folk mer eller mindre tvingas till att förlita sig på egna bilar?
  2. Att lägga en mindre del av den summan på ett cykelstamnät, några nya busslinjer och ett par pendlar parkeringar?

Det finns ju problem. Vi behöver en balans där exempelvis nationella skatter bekostas av alla medan satsningarna till störst del gynnar de i storstäderna. Där behöver det balanseras och jag själv är kritisk till att det inte satsas mer på en utökning av kollektivtrafik, utbyggnad av biogasmackar och laddstolpar även i de kommuner som är mer beroende av bilen än i storstäderna. Vill vi på riktigt ställa om behöver vi en infrastruktur som gör det möjligt.

Det handlar inte om att alla måste sluta köra bil, utan att så långt som möjligt ge människor möjligheten att slippa ta bilen. Det gör gott för miljö, hälsa och ekonomi.

Bilismen kommer finnas kvar under en lång tid framöver, men vi behöver se att alla inte har samma behov. Att bygga cykelbanor, upprätta dedikerade bussfiler, skapar även ett bättre flyt i trafiken för de som verkligen behöver bilen.

Jag vill även kommentera cykelparkeringar. Det förekommer en del gnäll om att det byggs om ett fåtal p-fickor i städer runtom i landet. Där 1 eller 2 fickor per kvarter byggs om till cykelparekingar. Visst det blir färre p-fickor, men om fler samtidigt inte har en egen bil så är det ju även färre som konkurrerar om parkeringarna.

Är det inte rimligen så, att bilisterna i långa loppet får mer plats, när vi satsar på cyklism och kollektivt resande? Med fler cyklister och kollektivt resande så får ju bilisterna färre att trängas med på vägar och parkeringsplatser. Med smart stadsplanering behöver ju inte det ena utesluta det andra.

Vad är er bild av det hela?

Annonser
Standard