Motioner

Nedan hittar ni motioner jag skrivit. En del av motionerna är ämnade att driva fram reformer medan andra skrivits enbart i syfte att väcka en debatt och synliggöra problem. Jag lägger upp motioner i mån av tid.

 

Unikum S-studenters årsmöte 2016:

oskars-motioner-unikums-arsmote-2016

Om motionerna: Motionen om kärnkraft skrevs att-satserna med hård betoning och i syfte att lyfta frågan. Jag yrkade även själv avslag till motionen pga den hårda detaljerade formuleringen efter jag uppnådde den debatt jag eftersträvade.

Flera av motionerna avslogs, men omformulerades och fördes istället in i Unikums idéprogram.

 

SSU Norrbottens Disktriktsårskonferens 2016:

Lägger upp filerna inom kort.

 

Unikum S-studenters årsmöte 2015:

Lägger upp filerna inom kort.

 

Äldre motioner:

Lägger upp filerna inom kort.

Annonser